Het coalitieakkoord: onze bijdrage

blog_coalitie-big
Elli
Door Elli van Oosterom op 31 mei 2018 om 23:00

Het coalitieakkoord: onze bijdrage

Donderdagavond is er tijdens de gemeenteraadsvergadering gesproken over het coalitieakkoord "Sterk Woudenberg = Samen Doen". Lees hier de bijdrage van Elli:

Voorzitter,

De ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. We investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met de schepping. 

Dit akkoord heeft al deze facetten in zich. Als ChristenUnie zijn we dan ook blij maar zeker ook dankbaar dat dit akkoord tot stand is gekomen. Alle drie de speerpunten uit onze verkiezingscampagne komen ruim aan bod in dit akkoord:

  • Investeren in gezinnen
  • Een passende woning voor iedereen
  • Veilige fietsverbinding van oost naar west Woudenberg

Verder kunnen we met elkaar constateren dat over vier jaar de winkels nog steeds gesloten zijn op zondag en dat we duidelijke stappen hebben gezet in de verduurzaming van Woudenberg. Kortom heel veel herkenning vanuit ons verkiezingsprogramma in dit coalitie akkoord. 

We willen onze partners, GBW en VVD heel hartelijk danken voor de constructieve samenwerking, maar vooral ook voor het uitgesproken vertrouwen dat er over en weer is bij de wethouderskandidaten en zeker en ook dat is niet geheel onbelangrijk, bij de fracties onderling. Bij de eerste gesprekken die er gevoerd zijn tussen de ChristenUnie en GBW is er vooral uitgesproken dat er cohesie moet zijn bij de partners die straks een college moeten gaan vormen, dat is het uitgangspunt. We kunnen allemaal de verkiezingsprogramma’s naast elkaar leggen en de overeenkomsten en verschillen vinden en op basis daarvan een formatie maken, maar als de cohesie er niet is en het onderlinge vertrouwen ontbreekt, dan gaat het niet lukken om met elkaar harde noten te kraken. 

Die harde noten lagen, heel snel op tafel. Na indringende en diepe gesprekken hebben we over de zondagopenstelling van de winkels de tekst kunnen opnemen in het akkoord zoals dat er nu ligt. De heer van de Hoef heeft er al het nodige over gezegd, wat de ChristenUnie alleen maar kan onderstrepen. 1 ding willen wij graag aanvullen: Het resultaat is te danken aan het respect dat er over en weer is voor elkaars overtuigingen en dat we er met elkaar van doordrongen zijn, dat er mogelijkheden liggen voor deze coalitie. 

Tot slot voorzitter, het is acht jaar gelden dat de ChristenUnie zitting had in de coalitie. Deze acht jaar hebben wij ons als oppositiepartij constructief en positief kritisch willen opstellen ten aanzien van de voorstellen die in de raad langs kwamen. Ik hoop en vertrouw erop dat de partijen die nu in de oppositie komen, zich net zo constructief en positief kritisch opstellen als wij gedaan hebben zodat we op die manier met elkaar het goede kunnen zoeken voor Woudenberg.

Samen aan het werk voor Woudenberg; Sterk Woudenberg = Samen doen. 

Elli van Oosterom, fractievoorzitter

Headerfoto: Gemeente Woudenberg

Deel dit bericht

Labels: ,