Onze uitgangspunten bij de Woonvisie

blog_motiewonen-big
Maartje Bosman
Door Maartje Bosman op 25 januari 2019 om 13:00

Onze uitgangspunten bij de Woonvisie

De afgelopen raadsvergadering hebben we de woonvisie besproken. Welke woonbehoeftes zijn er de komende jaren en hoe worden die ingevuld?

Voor de ChristenUnie is het uitgangspunt: een passende woning voor iedereen. Jong, oud, gezin of alleengaand, iedereen heeft het recht op een dak boven zijn hoofd. En dat willen wij de komende jaren realiseren!

In de woonvisie is er aandacht voor woningen voor jongeren en starters maar ook voor senioren. Zo is er aandacht voor zorgwoningen en gaan we aan de slag met de doorstroming. Dat is belangrijk omdat de huizenmarkt niet of nauwelijks in beweging komt en veel (toekomstige) alleenstaande 65-plussers langer in hun eengezinswoning blijven wonen dan nodig. Dat terwijl de behoefte naar meer eengezinswoningen blijft groeien.

Als laatste willen wij jongeren oproepen zich vooral in te schrijven als woningzoekende, dat kan vanaf je 18e. De wachttijden zijn lang en kunnen oplopen tot zeven jaar in de regio Amersfoort.

Wil je meer weten over de woonvisie? Lees hier de bijdrage van Elli tijdens de commisievergadering over de woonvisie.

Deel dit bericht

Labels: