Beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2022

blog_gezinnen-big
Bert
Door Bert Bosman op 22 februari 2019 om 15:30

Beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2022

Afgelopen donderdag spraken we over het nieuwe beleidskader Sociaal Domein, lees hier mijn bijdrage: 

De ChristenUnie Woudenberg kan zich zeer goed vinden in dit beleidskader. Tijdens de commissievergadering hebben we daar ook blijk van gegeven. 
Het gaat om de het realiseren van een goede rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke instellingen en overheid. Eigen kracht, vitaliteit en participatie. Betrokkenheid op elkaar voor zover dit voor het welbevinden nodig is. 

Het gaat om inclusiviteit. Het gaat er niet om dat de één boven de ander wordt gesteld maar het gaat om de som der delen. De CU vindt haar motivatie in het christelijk geloof dat we hebben en de politieke ambitie die daar wat ons betreft bij hoort. Een ander vindt haar motivatie mogelijk op grond van een humanistische visie of op grond van de eenvoudige overtuiging dat ‘omzien naar elkaar’ sowieso een goed ding is. We hadden tijdens de commissievergadering één inspreker. Ik zei al: het hadden er 7000 mogen zijn. Huishoudens, familieverbanden, verenigingen en – ik durf het wel aan – ook een samenwerkingsverband van winkeliers als de DES hebben een rol.

Deze beleidsnotitie is een erkenning hier van. Daar gaat het om in deze notitie behalve de gebruikelijke medewerking van de zorgprofessionals. 
De kracht zit hem dan niet in het belangrijker maken van de één of de ander. Juist niet. Het gaat om het oog krijgen en houden van alle spelers in het veld. De inwoner en zijn/haar welbevinden staan centraal. 
Het gaat er dan niet om, om in deze kadernota extra aandacht te vragen voor alleenstaanden of huishoudens waar fysiek geweld aan de orde is in een rangorde te zetten. Of de aandacht te vragen voor het toenemend aantal dementerenden. Het gaat niet om extra aandacht voor mensen met een fysieke handicap en de daarbij samengaande sociale problematiek. 

Of juist wel? Ja, het gaat er wat deze notitie om betreft om dat we ons als samenleving bewust zijn van dat wat we gezamenlijk en volgens een ingericht model samen kunnen doen tegen eenzaamheid, tegen overspannen mantelzorg en tegen depressie. Het gaat er om hoe een sportvereniging aan het lichamelijk welbevinden kan bijdragen. En hoe diezelfde sportvereniging ook bijdraagt aan een sociaal welbevinden. 

Het gaat er om dat we ons als samenleving inzetten om de sociaal-economische situatie in Woudenberg te verbeteren. Dat vraagt wat van onze woningcorporatie en de wijze waar schuldhulpverlening handen en voeten krijgt.

De CU beseft zich dat het in de uitvoering van deze nota spannend gaat worden. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Middelen en menskracht zijn sowieso beperkt. Maar deze notitie is een prima onderlegger om inhoud te geven aan ons sociaal welbevinden in Woudenberg.

Bert Bosman, raadslid

Deel dit bericht

Labels: