De kadernota Integrale Veiligheid is aangenomen!

blog_campagne-big
Bert
Door Bert Bosman op 12 april 2019 om 09:37

De kadernota Integrale Veiligheid is aangenomen!

De nota werd met algemene stemmen aangenomen

Op 11 april hebben wij ingestemd met de Kadernota Integrale Veiligheid. De nota werd met algemene stemmen aangenomen. Een mooi stukje werk van ons college. De kadernota is een voorbeeld van integrale kaderstelling en een aanpak die zich optimaal verhoudt met aanpalende beleidsterreinen. Hieronder lees je wat de ChristenUnie heeft ingebracht.

Toen we veel kleiner waren maakten we wel eens een tekening. Wat was het dan handig wanneer je een stuk papier voor je kreeg waar een groot aantal nummers op waren gezet. De opdracht was: volg de nummers met een potlood. Wat bleek, er kwam een duidelijk portret naar voren. Na verloop van tijd werd ik slim genoeg om al een beetje te zien hoe het portret er uit kwam te zien zonder de lijntjes te trekken. Ik volgde dan in gedachten de lijn die ik eerder met een potlood zou hebben getrokken.

De Kadernotitie Veiligheid is – naar de mening van de fractie van de ChristenUnie – als zo’n portret. Er staan – alleen in de notitie zelf al - tientallen harde indicatoren die kunnen worden gevolgd om een portret te krijgen van de staat van Veiligheid in Woudenberg. En dat is alleen nog maar in de notitie zelf. Andere meer harde indicatoren zijn vastgelegd in aanpalende beleidsvelden.
Daarnaast zijn er een zeer groot aantal meer softe indicatoren benoemd die bepalend zijn voor de werkelijke - en de ervaren veiligheid in ons dorp.

Wat we krijgen is een goed beeld. Woudenberg is een relatief veilig dorp. De gegeven kaders borgen wat ons betreft deze kwaliteit en we hebben ambitie en willen doelen op dit terrein nog ambitieuzer stellen.
De toevoeging van de nieuw geformuleerde pijlers is wat ons betreft goed.

Wij zullen steun geven aan deze kadernota.

De VVD bracht een motie in die extra aandacht voor cyberveiligheid vraagt. Anno 2019 is dit een belangrijk thema in verband met steeds verdere digitalisering. Wij hebben deze motie dan ook gesteund en we zijn blij dat deze ook is aangenomen. 

Deel dit bericht

Labels: