Een groot tekort op de jeugdzorg vraagt om passende maatregelen

Gezin
Bert
Door Bert Bosman op 21 mei 2019 om 13:55

Een groot tekort op de jeugdzorg vraagt om passende maatregelen

De gemeente Woudenberg kampt evenals de meeste andere gemeenten in Nederland met een groot tekort op de jeugdhulp. Dat vraagt om maatregelen die zowel tegemoet komen aan de nood als aan d ezorg die dient te worden geboden maar tegelijkertijd vraagt het om scherp toezicht op de uitgaven. De ChristenUnie is voor een zorgvuldige aanpak.

De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg is door de Rijksoverheid bij de gemeenten neergelegd. Ook de gemeente Woudenberg kreeg geld mee waarvoor men de juiste zorg in moest zetten. Het blijkt dat die middelen tekortschieten. 

De oorzaken

De belangrijkste oorzaak is de korting van 450 miljoen op het rijksbudget en daarmee de korting aan middelen die de gemeente heeft gekregen. Samen met de VVD, CDA en D66 hebben de wethouders van de ChristenUnie hier aandacht voor gevraagd aan de leden van het kabinet en de Tweede Kamer.  Hiermee schart men zich achter de open brief die de VNG heeft gezonden. 

Daarnaast is er een landelijke toename van vraag om jeugdzorg geconstateerd van 12 procent. Ook in Woudenberg is een toename geconstateerd. Daarbij zijn we gewoon ook een kinderrijk dorp en we hebben relatief veel kinderen!
Een andere oorzaak is gelegen in de toename van de intensiteit van de hulptrajecten en de complexiteit van de zorgvragen. 

De financiële maatregelen

Om de financiële problematiek op te lossen kunnen we een aantal mogelijkheden bedenken.  De meest simpele is die van het ophogen van het jeugdhulpbudget uit eigen middelen. Dan moet je die middelen wel hebben. Aanvullen vanuit de één of andere reserve kan eigenlijk maar voor korte duur en verhoging  van gemeentelijke belastingen is geen populaire maatregel. Je kunt ook bezuinigen op het onderhoudsniveau van de openbare ruimte of in investeringen voor voorzieningen. Het gaat er in ieder geval om dat we in deze tijd elke euro twee keer om moeten draaien voordat we deze ergens aan uitgeven.  Keuzes maken dus.

Kritisch kijken naar de zorg

Behalve de financiële benadering dient gekeken te worden naar de zorg zelf. Er gaan steeds meer geluiden op dat we aan grenzen zijn gekomen waar het de doorverwijzing naar specialistische zorg betreft. Onderzoek toont aan dat we in onze samenleving steeds verder medicaliseren. 

Coöperatie de Kleine Schans is het centrum waar onze Woudenbergse hulpvragen beantwoord kunnen worden. Buurtgezinnen zoekt steungezinnen voor gezinnen met een vraag naar ondersteuning. Preventieve aanpak en gebruik maken van bestaande netwerken kan veel leed, zorg en kosten voorkomen. Een lage drempel bij de coöperatie zorgt uiteindelijke verlaging van kosten omdat mensen op tijd advies krijgen of worden geholpen. Die hulp hoeft niet alleen van professionals te komen maar kan juist in Woudenberg veel door gewone mensen worden gegeven. 

Labels: