De ChristenUnie staat voor openheid en transparantie in de kadernota

accounting-chart-coffee-cup-1483938.jpg
Bert
Door Bert Bosman op 20 juli 2019 om 11:57

De ChristenUnie staat voor openheid en transparantie in de kadernota

De gemeente Woudenberg moet de aankomende tijd €250.000 per jaar bezuinigen. Aan de gemeenteraad is gevraagd welke kaders moesten worden gesteld. Zijn er zaken waar absoluut niet op bezuinigd mag worden? We gaan een periode in die pijn gaat doen bij groepen burgers. De CU wil daarom een duidelijke en transparante begroting. 

Als ChristenUnie geven we aan dat het minimabeleid moet worden ontzien. Mensen die van een minimum moeten leven mogen niet verder geraakt worden in hun levensbehoefte.

Voor het overige zijn de mogelijkheden om te bezuinigen bepalend. We willen niet dat van te voren al een voorschot wordt genomen per programma.  In tegenstelling tot een aantal andere partijen vindt de ChristenUnie dat het Sociaal Domein ook mag worden gevraagd om te bezuinigen waar dat kan. Draagvlak hiervan wordt gevraagd van/met de Coöperatie De Kleine Schans, partners in de regio, maatschappelijke organisaties en adviesorganen.  We weten met elkaar dat de kosten voor de Jeugdzorg en WMO hoger zijn dan we binnenkrijgen. We willen daarom expliciet zoveel mogelijk vingers aan de pols houden. Waar aan de ene kant meer wordt uitgegeven zal aan de andere kant meer moeten worden bezuinigd. 

De gemeente, dat zijn we met elkaar. Alleen in uiterste noodzaak zullen belastingen verhoogd moeten worden. Maar dan hebben we wel echt alle kosten serieus onder de loep genomen. Duidelijk en transparant.