Begroting en waterplan vastgesteld, motie ‘Trots op de boer’ is unaniem aangenomen

blog_campagne-big
Bert
Door Bert Bosman op 4 november 2019 om 08:57

Begroting en waterplan vastgesteld, motie ‘Trots op de boer’ is unaniem aangenomen

De begroting en het Waterplan van de gemeente Woudenberg zijn vastgesteld. De motie ‘Trots op de boer’ is unaniem aangenomen. Hiermee hebben wij bijgedragen aan een goede onderlegger om onze gezamenlijke Woudenbergse belangen goed te financieren en inhoud te geven . We zijn toekomstgericht en hebben een realistische ambitie.

Begroting vastgesteld

Op de begroting van €36,4 miljoen moest €250.000 per jaar bezuinigd worden omdat we minder geld krijgen van de rijksoverheid. De ChristenUnie is van mening dat alle posten onder de loep mochten worden genomen . We vinden dat de mensen met een minimum inkomen niet mochten worden getroffen en dat over de bezuinigingen in het sociaal domein na goed overleg met betrokken instanties moest worden besloten. Dat is gelukt. Met algemene stemmen is de begroting goedgekeurd. Het collegevoorstel is alleen op een klein onderdeel aangepast. Voor de Adviesraad Sociaal  Domein is meer geld beschikbaar dan eerder was gepland. De ChristenUnie realiseert dat bezuinigingen pijn doen. We stonden open voor tegenvoorstellen maar die moesten wel financieel gedekt zijn. 

Wat dit betreft staan we voor een realistische politiek met reële en goed afgewogen ambities. Met de vastgestelde begroting kunnen we garant staan voor goede zorg en voorzieningen in ons mooie dorp.

Waterplan 2020 – 2024 vastgesteld

Ons klimaat vraagt om extra maatregelen. De manier waarop we onze openbare ruimte inrichten en beheren dient voorbereid te zijn op de toekomst. We willen dat de grond niet verdroogt. We willen niet dat de straten in de toekomst vaak blank staan omdat we een hevige stortbui hebben gehad. We willen dat de riolen gescheiden zijn voor afvalwater en regenwater. De hele Woudenbergse samenleving kan hier een steentje aan bijdragen. Het Waterplan levert een goede basis en is met algemene stemmen aangenomen.

Trots op de Boer

De ChristenUnie heeft bijgedragen aan het opstellen van de motie ‘Trots op de Boer’. Deze motie- die door de SGP was geïnitieerd - is met algemene stemmen aangenomen.  Wat de CU betreft gaat het met name om de eenzijdige wijze waarop onze medeburgers worden aangevallen of weggezet. Een eenzijdige druk en belasting voor beroepsgroepen is een gevaar waar we aandacht voor vragen. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor mensen die werken in de zorg en het onderwijs. Evenwichtige verdeling van lasten is voor de ChristenUnie een must.