Vragen over werkzaamheden Stationsweg-Oost

76965668_2518726734907756_7128065511287422976_n.jpg
Elli
Door Elli van Oosterom op 28 november 2019 om 20:30

Vragen over werkzaamheden Stationsweg-Oost

De afgelopen periode zijn er zichtbare stappen genomen om te starten met Hoevelaar fase 1.

De eerste stappen zijn de bereikbaarheid van Hoevelaar, een toegangsweg, het verleggen van kabels en leidingen en begin volgend jaar de daadwerkelijke toegangsweg. 

In de periode voorafgaand aan Hoevelaar fase 1 zijn er informatieavonden geweest, is er communicatie geweest met bewoners. Duidelijk was dat er zeker zorgen zijn als het gaat om de ontsluiting en toenemende verkeersdrukte op de stations weg oost de verkeersdrukte. Ook tijdens de informatieavonden mbt veiligheid kwam dit onderwerp en de zorgen van bewoners weer ter tafel.

Om als coalitie een vinger aan de pols te houden willen wij het college een aantal vragen stellen over de voortgang;

  • Zijn gedurende de afgelopen periode, met het starten van de werkzaamheden, nieuwe zorgen geuit door de bewoners en hoe is hiermee omgegaan.
  • Is er een planning met betrekking tot monitoring van het gebruik en de intensiteit van stationsweg oost,
  • Blijft u in gesprek met bewoners of zijn er plannen en initiatieven om met bewoners in gesprek te blijven, middel het organiseren van updateavonden.