Goed en betaalbaar wonen in Woudenberg

kara-eads-L7EwHkq1B2s-unsplash.jpg
Bert
Door Bert Bosman op 16 maart 2020 om 10:36

Goed en betaalbaar wonen in Woudenberg

Alle politieke partijen en alle burgers van Woudenberg zijn het er over eens dat het belangrijk is dat we in Woudenberg goed en betaalbaar moeten kunnen wonen. Het coalitieakkoord vindt wat dit betreft brede steun. De ChristenUnie  werkt enthousiast mee aan deze ambitie. We hanteren dan wel een zuivere en consequente lijn. We halen als betrouwbare partner optimaal resultaat met onze coalitiegenoten

De resultaten

Allereerst is het goed om de mooie resultaten te laten zien die aantonen wat Woudenberg aan goed wonen te bieden heeft. We zijn een snel groeiende gemeente en hebben in 2019 99 woningen gebouwd. Voor 2020 staan 208 woningen gepland. 80 % van de eerste verkochte woningen in Hoevelaar gaan naar Woudenbergers. Dat laat zien in welke lokale behoefte wordt voorzien. Dat betekent dat er mogelijkheid is om door te stromen. Meer betaalbare woningen komen vrij die weer betrokken kunnen worden starters of mensen die een huurwoning verlaten en zo is een belangrijke verhuisketen gelegd.  

Toevoegen van sociale huurwoningen

Om sociale huurwoningen toe te voegen maakt het college afspraken met woningcorporatie Omnia. De corporatie is onze lokale partner. Jaarlijkse prestatieafspraken zorgen er voor dat verwachtingen over en weer worden afgestemd. Corporatie Valleiwonen is onlangs samengevoegd met Omnia. We kunnen ons voorstellen dat Omnia zich nog moet ortiënteren op de Woudenbergse woningmarkt. We willen Omnia houden aan de afspraken die eerder met Valleiwonen zijn gemaakt. We willen Omnia houden aan de reële coalitieambities die afgesproken zijn.

Onlangs deed de PvdA/Groenlinks de gevaarlijke suggestie om een andere corporatie te vragen om sociale huurwoningen in Woudenberg te bouwen. Dat is niet realistisch en zou bovendien onbetrouwbaarheid tonen in de samenwerking die we voorstaan. Er werd ook de suggestie gedaan om een extra financiële gemeentelijke bijdrage te leveren. En dat terwijl we de bouwgrond voor de sociale huurwoningen al hebben gesubsidieerd. Een extra bijdrage door onze Woudenbergse burgers is onverantwoord voordat we duidelijk hebben dat voor Omnia de grenzen van financiële capaciteit zijn bereikt.  Het voorstel van PvdA/Groenlinks is daarom ineffectief en niet in het voordeel van onze Woudenbergers. Het zet onze relatie met een belangrijke partner onnodig op het spel en het vraagt onnodig geld van onze burgers. Wat nog erger is: het brengt de werkelijke realisatie van de sociale huurwoningen in gevaar.

Woudenberg staat klaar om fors uit te breiden. Wij verwachten dat Omnia hierin haar reële verantwoordelijkheid oppakt. We hebben een starterskrediet mogelijk gemaakt voor mensen die willen kopen maar sociale huurwoningen zijn ook nodig. Op deze manier kunnen we ook mensen een huis bieden die geen koopwoning kunnen bemachtigen. Dan gaat het zowel om mensen met lagere inkomens als kwetsbare groepen. De ChristenUnie speelt wat dat betreft geen mensen tegen elkaar uit. Wij staan voor goede en betaalbare huisvesting voor alle Woudenbergers.