Woudenberg verdient een bruisend dorsphart!

Dorpstraat_banner
Bert
Door Bert Bosman op 25 februari 2022 om 12:17

Woudenberg verdient een bruisend dorsphart!

Voor de ChristenUnie is de visie op retail het uitgangspunt voor het brengen van samenhang in de verschillende ontwikkelingsplannen. Deze visie is in december vastgesteld. Ze is samen met de DES en andere belanghebbenden gemaakt.

We hebben met elkaar afgesproken dat we door een goede combinatie van winkels en horeca het dorpshart tot een compacte, levendige en duurzame ontmoetingsplaats willen maken. De onlangs aangestelde centrummanager zal een taskforce formeren en aan de gang gaan om tot een goede samenwerking te komen. Er is een visie gegeven op verschillende deelgebieden van ons dorpscentrum en dat geeft kaders.

Samenwerking is wat de ChristenUnie betreft de belangrijkste drager onder deze ontwikkeling. Een verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij pandeigenaren, ondernemers en projectontwikkelaars zelf. De gemeente is verantwoordelijk voor goede transparante kaderstelling. Alle eigenaren dienen te zorgen voor een goed onderhoud. Wat de ChristenUnie betreft is het belangrijk dat alle partijen zich expliciet uitspreken over de bijdrage die zij willen leveren aan het centrum waar iedereen zelf onderdeel van uit maakt.

Winkels dienen goed bereikbaar te blijven. Goed parkeren is een belangrijke drager voor het doen van de dagelijkse boodschappen.
De ChristenUnie vindt het een schande dat er een aantal panden leeg staan. Dat kan straks echt niet meer. Iedere eigenaar heeft wat dat betreft een grote verantwoordelijkheid want ons Dorpshart is uiteindelijk van ons allemaal. Tijdelijke winkels of horeca kunnen uitkomst bieden en de compactheid van het winkelhart moet het mogelijk maken om woningen te ontwikkelen voor de enorme behoefte in ons dorp.
Als uitgangspunt voor beleid wil de ChristenUnie ervoor kiezen dat er in principe geen gebouwen zonder gebruiker zouden mogen bestaan.