"Ouderen hebben een zinvolle rol in de samenleving"

Elli-Marleen bannerdonderdag 18 november 2010 10:00

De ChristenUnie Woudenberg publiceert in aanloop van de verkiezingen een serie interviews met haar kandidaten. Het derde en laatste vraaggesprek is met lijsttrekker Marleen Treep over onder meer de zorg voor elkaar en verantwoordelijkheid nemen.

De ChristenUnie vindt vrijwilligerswerk, zoals u zelf ook doet bij bijvoorbeeld Dorcas, erg belangrijk. Waarom eigenlijk?

Als vrijwilliger kan je een ander helpen, kan je solidair zijn met anderen die hulp nodig hebben. Het geeft handen en voeten aan je geloof en je normen en waarden. Je bent nuttig bezig terwijl je ondertussen actief betrokken bent bij de samenleving en je doet sociale contacten op (zo is het bij Dorcas altijd erg gezellig!).

Bovendien zouden veel activiteiten anders niet kunnen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de vele vrijwilligers bij de sportverenigingen, bij Fidelio, bij de kerken, de Welfaremedewerksters, en natuurlijk Dorcas!

In uw programma staat dat burgers weer hun eigen stoep moeten gaan vegen. Is het schoonhouden van de straten niet een taak van de gemeente?

Het schoonhouden van straten en goten wordt inderdaad door de gemeente gedaan. Dat houdt niet in dat wij als burgers achterover kunnen leunen. Wie niets mankeert en ertoe in de gelegenheid is, kan toch ook wel eens een stoepje vegen of sneeuwvrij maken?

Nederland vergrijst, ook in Woudenberg neemt het aantal ouderen toe. Zou u een voorbeeld kunnen noemen hoe de ChristenUnie deze toename van een kwetsbare groep denkt op te vangen?

Wij zijn van mening dat je goede zorg moet dragen voor de ouderen in onze samenleving. Veel vitale ouderen vervullen nog een zinvolle rol in de samenleving. Dat gaat omslaan naar een zorgvraag. Het is een uitdaging daar op een zorgvuldige manier invulling aan te geven, terwijl er bezuinigingen aan komen.

Woudenberg heeft een goed toegerust netwerk voor ouderen, oa via de SWO, de ouderenbonden en de verschillende kerken. Als lokale politiek kan je faciliterend en stimulerend bezig zijn.

Iets concreets wat we aangereikt kregen is bv dat ouderen last ondervinden van ongelijke trottoirs door omhooggroeiende boomwortels. Ook de gladheidsbestrijding rond Groenewoude en De Schans heeft te wensen overgelaten afgelopen winter. Wij willen graag ons best doen, dit te veranderen.

Naast ouderen heeft de ChristenUnie ook veel aandacht voor kinderen, onder andere via de wens voor een Centrum voor Jeugd en Gezin in elke gemeente. Hoe ziet u de rol van zo’n Centrum in ons dorp?

Dat centrum is de centrale plek in het dorp rond de zorg aan/rond alle inwoners van -9 maanden tot 23 jaar. Je kunt bij het centrum terecht voor vragen over de jeugdgezondheid (denk aan het consultatiebureau) en voor advies en ondersteuning bij alle vragen rond opvoeden en opgroeien.

Je kunt hier natuurlijk als (aanstaande) ouders terecht. Het centrum is ook bedoeld voor iedereen die met kinderen werkt. Dat kan een juf of meester van school zijn maar ook de eerder genoemde vrijwilligers van bijvoorbeeld sportverenigingen. Uiteraard kunnen de jongelui hier ook zelf terecht voor antwoorden op al hun vragen, binnenkort zowel aan de Schans 32 als via de computer op de nu al actieve website.

Het centrum wordt laagdrempelig. Iedereen is er welkom! Er wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan met privacy.

Marleen Treep
lijsttrekker ChristenUnie Woudenberg

« Terug