Kandidaten

Tijdens een feestelijke ledenvergadering is de kandidatenlijst voor de aankomende verkiezingen unaniem vastgesteld. Trots als we zijn, presenteren we onze lijst. Met nieuwe en bekende gezichten!
 • Marleen Treep

  Ook na 2 periodes de gemeenteraad blijft het een boeiende bezigheid: met elkaar en met respect voor elkaars overwegingen zoeken naar het beste voor alle inwoners van Woudenberg. Liefst binnen een bescheiden overheid. En in een dorp waar niemand buiten de boot valt! 

  Woudenberg is een waardevol dorp, met prachtige inwoners. Wie wil zich daar nu niet voor inzetten? In de raad kan ik mijn bescheiden aandeel leveren in reactie op de oproep van God: “heb Mij lief boven alles en de naaste als jezelf.”

  Was getekend: Marleen Treep – Wolfswinkel (46 jaar); echtgenote, moeder, fractievoorzitter en raadslid, werkzaam in Ede bij een architectenbureau.

  TwitterFacebook
 • Elli van Oosterom

  "Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei" (Jeremia 29:7)

  Dat is mijn drijfveer om me in te zetten voor de ChristenUnie. Vanuit mijn christen zijn, wil ik werken aan een waardevolle maatschappij waar plek is voor iedereen, omdat iedereen door God geschapen is en te kostbaar is om aan zijn of haar lot overgelaten te worden! Niet alleen omzien naar elkaar vind ik belangrijk, ook de zorg voor Gods schepping, Daarom is de ChristenUnie mijn partij

  Mijn naam is Elli van Oosterom, 44 jaar, partner, moeder en secretaresse bij een Rentmeesterskantoor.

  TwitterFacebook
 • Bert Bosman

  Ik ben 56 jaar en jarenlang werkzaam bij een woningcorporatie. Dat maakt maatschappelijk betrokken. Woudenberg is een dorp om trots op te zijn. Samen met mijn gezin woon ik hier geweldig. Ik wil dienstbaar zijn aan de groene en sociale waarden van onze gemeente. Aandacht hebben voor de groepen in dorp maar ook oog houden voor het individu. Dat is waar christelijke politiek wat mij betreft om draait.

 • André Lokhorst

  Ik ben André Lokhorst, 43 jaar en nummer 4 op de lijst voor de ChristenUnie in Woudenberg. Ik ben geboren en getogen in Woudenberg. Alleen voor mijn studie aan de Landbouwuniversiteit heb ik een paar jaar in Wageningen gewoond. In Woudenberg heb ik ook mijn grote liefde gevonden en groeien nu mijn drie kinderen op.  Zelf heb ik jaren lang gekorfbald en dat doen mijn kinderen nu ook. Als gezin zijn wij ons hele leven al betrokken bij de hervormde gemeente. In mijn dagelijks leven ben ik directeur van een milieu- en energieadviesbureau in Amersfoort.

  De komende tijd wil ik mij met de Christenunie inzetten om waardevol te zijn voor ons mooie dorp. Het is goed wonen in Woudenberg met goede lokale voorzieningen, sportaccomodaties en kerkelijke gemeenschappen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om dit de komende tijd nog verder mogelijk te maken in een groeiend en vitaal Woudenberg! 

 • Babet Veldhuizen

  Ik ben Babet Veldhuizen-van Ravenhorst, 24 jaar oud en getrouwd met Jelle. Ik ben geboren en getogen in het mooie buitengebied van Woudenberg, waar mijn ouders een melkveebedrijf met een recreatieve tak hebben. Hier ben ik met veel plezier op gegroeid.

  Na het VWO op het Ichthus College ben ik bedrijfskunde gaan studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hier heb ik 5 jaar met veel plezier gewoond en ben ik o.a. actief geweest bij de christelijke studentenvereniging Navigators. Per 1 november ben ik gestart als Adviseur Digitalisering en Informatiemanagement bij NCOD.

  Woudenberg heeft veel te bieden en een ruime potentie. De centrale ligging, het mooie buitengebied, het Henschotermeer, het gevarieerde verenigingsleven met de vele recreatieve mogelijkheden en de ruime voorzieningen maken van Woudenberg een plek waar ik met plezier woon. Ik wil mij dan ook graag inzetten om de potentie die Woudenberg heeft te blijven ontwikkelen zodat Woudenberg aantrekkelijk is en blijft voor zowel de oudere als de jongere generatie.

  Woudenberg moet een dorp zijn waar er voor iedereen een plek is en ieder zich gehoord, gezien en geliefd voelt. Een samenleving die betrokken is bij elkaar, elkaar helpt en zorgt draagt voor de schepping. Ik vind het belangrijk dat gehoor gegeven wordt aan de opdracht die ons gegeven ons; Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dit zijn waarden die ik terugzie bij de ChristenUnie en wat maakt dat dit mijn partij is.

  Facebook

 • Nico van den Bergh


 • Petra de Voogd-Klinkhamer 


 • Suzanna Koops 


 • Willem van Grootheest 


 • Sjaak Kleine Deters 


 • Mark van Vugt 


 • Clara van Ravenhorst 


 • Bram de Ronde 


 • Gerald van der Linden 


 • Gijsbert Legemaat 


 • Paul Hoogers 


 • Bep Haanschoten 


 • Joop Blok 


 • Maartje Bosman 


 • Folkert van der Molen 


 • Linda de Kruif 


 • Corine van Vliet 


 • Nanny Wijntjes 


 • Jelle Maassen van de Brink 


 • Wout Blokhuis 


 • Emma Treep