Programma

Download hier ons programma 'Samen Recht Doen'. Een programma met plannen voor Woudenberg dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Met dit programma willen wij samen met Woudenbergers het beste doen voor Woudenberg.

Bekijk ook ons programma in gewone taal.

Lees ons programma goed

Speerpunten

Samen onderhouden en bewaren

Het samen onderhouden en bewaren van de aarde is voor ons het uitgangspunt vanuit Genesis 2:15. Hier geeft God deze opdracht aan de mensheid. Het onderhouden van de aarde gaat over ecologische rechtvaardigheid. Dat betekent onder andere dat we voortvarend inhoud willen geven aan de noodzakelijke energietransitie, de klimaatadaptatie en het bevorderen van een duurzaam leven. Dit doen we stap voor stap, samen met inwoners en ondernemers.


 Samen sociaal sterk

Samen sociaal sterk betekent voor ons werken aan een sociaal sterke gemeenschap. Woudenbergers zijn er voor elkaar waar het kan en nodig is. We werken samen met Coöperatie De Kleine Schans, maar ook met kerken, verenigingen, stichtingen en buurten aan de transformatie om de eigen kracht van inwoners te ontwikkelen. De ChristenUnie blijft zich inzetten voor een samenleving waarin mensen elkaar helpen en voor elkaar zorgen. We gaan van “recht hebben op” naar "wat is nodig”. En we werken samen aan een veilige leefomgeving door het omzien naar elkaar in de buurt.

 Samen betaalbaar houden

De ChristenUnie staat voor een evenwichtige en betaalbare samenleving voor jong en oud, arm en rijk. We willen dat de gemeentelijk financiën op orde blijven, net zoals we dit ook van verenigingen en inwoners vragen.

 Samen passend wonen

Een woning is een recht en geen privilege. De ChristenUnie benut alle beschikbare ruimte voor nieuwe betaalbare en passende woningen in ons dorp. Voorwaarde voor verdere ontwikkeling in het oosten van ons dorp is dat de druk op de N224 wordt verlaagd.

 Samen werken aan een Vitaal Dorpshart

Voor de ChristenUnie is de detailhandelvisie het uitgangspunt voor het brengen van samenhang in de verschillende ontwikkelplannen. Een goede combinatie van winkels en horeca kunnen het dorpshart een ontmoetingsplek maken. Een eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij pandeigenaren, ondernemers en projectontwikkelaars zelf. De gemeente is verantwoordelijk voor goede, transparante communicatie en kaderstelling. Winkels dienen goed bereikbaar te blijven.
De compactheid van het winkelhart moet het mogelijk maken om woningen te ontwikkelen voor de enorme behoefte in ons dorp. Als uitgangspunt voor beleid wil de ChristenUnie er voor kiezen dat er in principe geen gebouwen zonder gebruiker zouden mogen bestaan.