Wethouder

 • Marleen Treep

  m.treep@woudenberg.nl

  Portefeuilles

  • Wonen
  • Duurzaamheid, energie en water
  • Jeugd en gezin
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Participatie, werk en inkomen
  • Onderwijs en leerplicht
  • Gezonde leefstijl
  • Opvang en integratie nieuwkomers
  • Doorontwikkelen programma dienstverlening