Algemene Beschouwingen ChristenUnie bij de KADERNOTA 2018-2021

De ChristenUnie heeft kennis genomen van de voorliggende Kadernota. In deze Kadernota worden de lijnen uitgezet voor de eerstvolgende begroting. Het is de laatste Kadernota van de huidige raadsperiode. In de Kadernota zijn de financiële consequenties voor de begroting inzichtelijk gemaakt van een aantal raadsbesluiten die recent genomen zijn. Geen verrassingen wat dat betreft dus.

Begonnen we deze raadsperiode met bezuinigingen en stevig ook – inmiddels is er in financieel opzicht weer wat meer lucht. Mede dank zij de bezuinigingen en opverende economie. De verwachte begrotingsresultaten zijn positief maar evenals vorig jaar de marges zijn nog steeds vrij gering. Het blijft dus zaak alert te blijven op onze inkomsten en uitgaven.

Al met al reden genoeg om terughoudend te zijn wat al te veel nieuwe beleidsontwikkelingen betreft. En dat is ook wat het college gedaan heeft. Geen spannende nieuwe projecten, maar voortbouwen op wat er al staat en wat er op ons afkomt. De ChristenUnie heeft daar geen moeite mee. Wij kiezen voor een eerlijke, realistische en verstandige begroting: sober en doelmatig omgaan met het ons toevertrouwde geld. En dat is wat wij in hoofdlijnen herkennen in de voorliggende Kadernota.

Fractie ChristenUnie Woudenberg

Marleen Treep - Wolfswinkel

Elli van Oosterom – van Wolfswinkel

V.l.n.r.: Marleen Treep en Elli van Oosterom


Download de rest van de Algemene Beschouwingen 2018-2021 hiernaast.