Fractie

 • Bert Bosman

  Fractievoorzitter
  b.bosman@woudenberg.nl

  Woudenberg is een dorp om trots op te zijn. Samen met mijn gezin woon ik hier geweldig. Ik wil dienstbaar zijn aan de groene en sociale waarden van onze gemeente. Aandacht hebben voor de groepen in dorp maar ook oog houden voor het individu.  Goede samenlevingsverbanden zijn voorwaarden voor een goed welbevinden. Dat is waar christelijke politiek wat mij betreft om draait.

  Ik ben 61 jaar en jarenlang werkzaam bij een woningcorporatie. Dat maakt maatschappelijk betrokken. Van mij wordt gezegd dat ik een 'verbinder' ben. Ik ben bekend met een breed spectrum van maatschappelijke onderwerpen. 

 • Gerald van der Linden

  Raadslid
  g.vanderlinden@woudenberg.nl

  Geef geloof een stem. Niet om dingen vanuit principe op te leggen maar vanuit het besef dat God het beste met ons voor heeft. Deze stem wil ik volgen en een stem geven. Juist in deze gebroken wereld voortdurend afwegen wat goed en rechtvaardig is voor de inwoners en voor ons mooie dorp. Voor een dorp waar het goed wonen, leven en ondernemen is. Waar iedereen zijn of haar steentje aan bijdraagt, zover als mogelijk, om in vrede en vrijheid met elkaar te leven. 

  Ik ben geboren in 1985. Vanaf 2008 woon ik met mijn vrouw in Woudenberg en hebben we drie kinderen gekregen. Van 2006-2015 heb ik gewerkt als medewerker veiligheid bij de gemeente Woudenberg. Sinds 2015 werk ik als adviseur veiligheid & crisismanagement bij de gemeente Houten. We zijn lid van de Hervormde Gemeente van Woudenberg. Hier ben ik van 2012 – 2020 jeugdouderling geweest en heb ik bestuurlijke ervaring opgedaan binnen de verschillende kerkenraden. Maatschappelijk betrokken als trainer en voetbalcoach bij VV Woudenberg. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ben ik lid geworden van de steunfractie van de ChristenUnie en sinds maart 2022 actief als raadslid. 

 • Teanne de Witte

  Plaatsvervangend commissielid, steunfractie

  Mijn man en ik zijn na ons trouwen in 2016 in Woudenberg komen wonen en wonen hier nog steeds met heel veel plezier. We genieten van de mooie omgeving. Zo rijd ik paard op de mooie manege in ons dorp en ik loop graag een rondje hard door den Treek. Al een aantal jaar ben ik actief voor de ChristenUnie in Woudenberg als bestuurslid. Een mooie manier om meer mensen en ons dorp te leren kennen en me daarvoor in te zetten. Daarnaast ben ik actief binnen de Dorpskerk in Woudenberg.

  Verantwoordelijkheid en vertrouwen, dat zijn mijn drijfveren om me beschikbaar te stellen op de kandidatenlijst van de ChristenUnie Woudenberg. Ik geloof dat God ons vraagt om verantwoordelijkheid te nemen voor wat Hij op onze weg brengt: de mensen die ik tegenkom, het werk wat ik doe, de samenleving waar ik in leef en de aarde waar we op wonen. Dat kan in alle gemeenschappen waar ik deel van uitmaak, maar zeker ook via de lokale politiek. Die verantwoordelijkheid neem ik vanuit het vertrouwen dat God onze wereld en ons leven in Zijn handen heeft en dat Hij ons de talenten en mogelijkheden geeft om daarvoor te zorgen.

  In mijn werk als beleidsadviseur binnen de gezondheidszorg houd ik me bezig met landelijke vraagstukken over bekostiging en organisatie van zorg. Ik zal mijn kennis en ervaring dan ook met name inzetten als het gaat over sociaal domein en jeugdzorg.

 • André Lokhorst

  Plaatsvervangend commissielid, steunfractie

  Ik ben André Lokhorst, 47 jaar en actief voor de ChristenUnie in Woudenberg. Ik ben geboren en getogen in Woudenberg. Alleen voor mijn studie aan de Landbouwuniversiteit heb ik een paar jaar in Wageningen gewoond. In Woudenberg heb ik ook mijn grote liefde gevonden en groeien nu mijn drie kinderen op.  Zelf heb ik jaren lang gekorfbald en dat doen mijn kinderen nu ook. Als gezin zijn wij ons hele leven al betrokken bij de hervormde gemeente. In mijn dagelijks leven ben ik directeur van een milieu- en energieadviesbureau in Amersfoort.

  De komende tijd wil ik mij met de Christenunie inzetten om waardevol te zijn voor ons mooie dorp. Het is goed wonen in Woudenberg met goede lokale voorzieningen, sportaccomodaties en kerkelijke gemeenschappen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om dit de komende tijd nog verder mogelijk te maken in een groeiend en vitaal Woudenberg! 

 • Jolande van der Molen

  Steunfractie

  Ik ben Jolande van der Molen, 56 jaar en getrouwd. We hebben 3 kinderen die allen met veel plezier zijn opgegroeid in het prachtige Woudenberg.Jarenlang heb ik als verpleegkundige gewerkt in de zorg o.a.: in de wijkverpleging en in de jeugdgezondheidszorg (GGD). Op dit moment werk ik als manager behandeldienst in de ouderenzorg.

  Als christen hebben we een boodschap voor iedereen. De ChristenUnie is voor mij de partij die hier het meest praktisch mee omgaat. Want die boodschap beperkt zich niet tot de zondag, maar heeft impact op alles wat we doen en hoe we met elkaar omgaan. Zoals zorg voor elkaar en zorg voor de schepping. Binnen zo’n partij, die daarvoor gaat, wil ik graag mijn steentje bijdragen door in de steunfractie me vooral te richten op de zorgportefeuille.

  Het is belangrijk dat iedereen in Woudenberg meetelt en mee doet in de maatschappij, zowel jong als oud, vitaal of beperkt, arm of rijk, gelovig of niet.Ervoor zorgen dat de zorg voor jong en oud toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit is, gebaseerd op solidariteit met elkaar en met de volgende generaties voor Woudenberg.