Fractie

 • Elli van Oosterom

  Fractievoorzitter
  c.vanoosterom@woudenberg.nl

  "Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei" (Jeremia 29:7)

  Dat is mijn drijfveer om me in te zetten voor de ChristenUnie. Vanuit mijn christen zijn, wil ik werken aan een waardevolle maatschappij waar plek is voor iedereen, omdat iedereen door God geschapen is en te kostbaar is om aan zijn of haar lot overgelaten te worden! Niet alleen omzien naar elkaar vind ik belangrijk, ook de zorg voor Gods schepping, Daarom is de ChristenUnie mijn partij

  Mijn naam is Elli van Oosterom, 44 jaar, partner, moeder en secretaresse bij een Rentmeesterskantoor.

 • Bert Bosman

  Raadslid

  Ik ben 56 jaar en jarenlang werkzaam bij een woningcorporatie. Dat maakt maatschappelijk betrokken. Woudenberg is een dorp om trots op te zijn. Samen met mijn gezin woon ik hier geweldig. Ik wil dienstbaar zijn aan de groene en sociale waarden van onze gemeente. Aandacht hebben voor de groepen in dorp maar ook oog houden voor het individu. Dat is waar christelijke politiek wat mij betreft om draait.

 • Babet Veldhuizen

  Plaatsvervangend commissielid, steunfractie

  Ik ben Babet Veldhuizen-van Ravenhorst, 25 jaar oud en werkzaam als adviseur Digitalisering en Informatiemanagement binnen de publieke sector. 

  Woudenberg heeft veel te bieden. De centrale ligging, het mooie buitengebied, het Henschotermeer, het gevarieerde verenigingsleven met de vele recreatieve mogelijkheden en de ruime voorzieningen maken van Woudenberg een plek waar ik met plezier woon. Ik wil mij dan ook graag inzetten om de potentie die Woudenberg heeft te blijven ontwikkelen zodat Woudenberg aantrekkelijk is en blijft voor zowel de oudere als de jongere generatie.

  Bovenal moet Woudenberg een dorp zijn waar er voor iedereen een plek is en ieder zich gehoord, gezien en geliefd voelt. Een samenleving die betrokken is bij elkaar, elkaar helpt en zorgt draagt voor de schepping. Ik vind het belangrijk dat gehoor gegeven wordt aan de opdracht die ons gegeven ons; Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.

 • André Lokhorst

  Plaatsvervangend commissielid, steunfractie

  Ik ben André Lokhorst, 43 jaar en nummer 4 op de lijst voor de ChristenUnie in Woudenberg. Ik ben geboren en getogen in Woudenberg. Alleen voor mijn studie aan de Landbouwuniversiteit heb ik een paar jaar in Wageningen gewoond. In Woudenberg heb ik ook mijn grote liefde gevonden en groeien nu mijn drie kinderen op.  Zelf heb ik jaren lang gekorfbald en dat doen mijn kinderen nu ook. Als gezin zijn wij ons hele leven al betrokken bij de hervormde gemeente. In mijn dagelijks leven ben ik directeur van een milieu- en energieadviesbureau in Amersfoort.

  De komende tijd wil ik mij met de Christenunie inzetten om waardevol te zijn voor ons mooie dorp. Het is goed wonen in Woudenberg met goede lokale voorzieningen, sportaccomodaties en kerkelijke gemeenschappen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om dit de komende tijd nog verder mogelijk te maken in een groeiend en vitaal Woudenberg!

 • Petra de Voogd

  Steunfractie

  Woudenberg is het dorp waar ik 31 jaar geleden ben geboren en getogen. Naast dat mijn hart hier ligt en ik hier heerlijk met mijn gezin woon mag ik trots zijn dat ik hier als christen mag leven en lid mag zijn van een christelijke gemeente. En wat is er mooier om als christen binnen je dorp iets op plaatselijk politiek niveau te mogen betekenen. De ChristenUnie geeft mij 'waardevolle' energie om vanuit mijn geloof mee te mogen denken om met elkaar het beste voor alle Woudenbergers te zoeken, ongeacht christelijke achtergrond of niet. Met name heb ik affiniteit met het sociale domein, cultuur (ben al jaren lid van harmoniegezelschap Fidelio) en het onderwijs waar ik ook in werk. We zullen als Woudenbergers op een positieve wijze met elkaar omgaan zoals Romeinen 12:18 dat mooi omschrijft: "Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen". Graag denk ik mee in het mooie Woudenberg om het voor elke burger zo 'waardevol' mogelijk te maken.

 • Gerald van der Linden

  Steunfractie

  Geboren in 1985, opgegroeid in het Utrechtse dorp Hagestein, de opleiding Integrale Veiligheidskunde gevolgd, van 2016-2015 gewerkt als adviseur Veiligheid bij de gemeente Woudenberg, getrouwd in 2008 en samen gaan settelen in de voor ons op vakantie voelende dorp Woudenberg, inmiddels drie opgroeiende kinderen gekregen, vanaf 2012 jeugdouderling in de Hervormde Gemeente van Woudenberg, momenteel werkzaam als adviseur Veiligheid bij de gemeente Houten, nummer 14 op de lijst van de ChristenUnie bij de verkiezingen in 2018 en sinds dat moment lid van de steunfractie van de ChristenUnie. 

  De ChristenUnie is een christelijke politieke partij en is voortdurend in beweging om daar waar het kan en moet het Geloof een stem te geven. Niet om dingen vanuit principe op te leggen, maar juist omdat we geloven dat het luisteren naar de stem van God, ons als maatschappij de grootste zegeningen brengt, omdat God nu eenmaal door Zijn Liefde en in Zijn wijsheid het beste met ons voor heeft! Dat betekent concreet dat we voortdurend in wijsheid zoeken naar wat goed en rechtvaardig is en respectvol met elkaar omgaan. Daar sta ik voor en vanuit die overtuiging denk ik graag mee bij het bouwen aan ons mooie dorp, waar het goed wonen, leven en ondernemen is. Waar iedereen zijn of haar steentje aan bijdraagt, zover als mogelijk. En waar we ons realiseren dat het Nooit Af is. 

 • Maartje Bosman

  Steunfractie

  Ik ben Maartje Bosman, 22 jaar oud en geboren en getogen in het prachtige Woudenberg. Momenteel studeer ik Sociaal Juridische Dienstverlening aan het Saxion te Deventer. Met deze studie wil ik anderen handvatten bieden in een samenleving met een groot en ingewikkeld wet- en regelgevingsysteem. In de politiek is dit een belangrijk thema. Een ieder heeft het recht om te weten wat van hem gevraagd wordt en het recht om het meeste uit zijn/haar leefsituatie te halen. 

  Het wonen in Woudenberg bevalt mij goed. Ik heb goed onderwijs ontvangen en ik maak met veel plezier gebruik van alle voorzieningen die er zijn. Ook voor anderen wil ik dat Woudenberg een fijne plek is om te wonen. Ik wil mij inzetten voor een Woudenberg waar plek is voor jong en oud. Daar is betrokkenheid voor nodig. Woudenberg moet een plek zijn waar veilig en plezierig gewoond wordt. Het is nodig dat we samen onze handen uit de mouwen steken en luisteren naar elkaar. Uw verhaal is het waard om gehoord te worden, want uw verhaal is waardevol voor Woudenberg.