Het ambtsgebed schrappen is een gemis voor Woudenberg

blog_formatie-big
CU logo onder elkaar blauw
Door ChristenUnie Woudenberg op 18 juli 2019 om 23:45

Het ambtsgebed schrappen is een gemis voor Woudenberg

De partijen Gemeente Belangen Woudenberg, VVD en PvdA/GroenLinks dachten er goed aan te doen om voor te stellen het ambtsgebed af te schaffen. De ChristenUnie vindt dat zeer pijnlijk en verdrietig. Het is een gemis voor Woudenberg.

Voor de ChristenUnie zet het afschaffen van het ambtsgebed een streep onder de constatering dat onze afhankelijkheid van God steeds meer uit onze samenleving verdwijnt. Omdat we ons als fractie beseffen dat we afhankelijk zijn van God hebben we duidelijk tegen het voorstel gestemd.

We vinden echter ook dat het uitspreken van dit gebed geen formule en veel meer dan traditie is. Het uitspreken van een gebed is praten met God. We hebben daarom ons best gedaan om hier geen politiek steekspel van te maken. Over het wel of niet uitspreken van een gebed onderhandel je niet.

Als fractieleden zullen we de fundering van onze christelijke normen en waarden overeind houden. Dit zal blijken uit de voorstellen die we doen en de wijze waarop we ons met de Woudenbergse samenleving verhouden. Gelukkig bemoeit God zich met ons Woudenberg. Dat willen we als ChristenUnie laten doorklinken in onze politiek.