Regenboogvlag geen exclusieve status

blog_formatie-big
CU logo onder elkaar blauw
Door ChristenUnie Woudenberg op 20 september 2019 om 09:25

Regenboogvlag geen exclusieve status

In de raadsvergadering van 26 oktober heeft de ChristenUnie zich op het standpunt gesteld dat de regenboogvlag geen exclusieve status kan hebben. De meerderheid van de raad besloot dat deze vlag toch mag worden gehesen bij ons gemeentehuis.

De fractie van GroenLinks/PvdA deed het voorstel om de regenboogvlag één keer per jaar te laten wapperen bij het gemeentehuis. VVD en GBW steunden dit initiatief. De ChristenUnie vindt dat dit recht niet exclusief zou moeten gelden voor LHBTI’ers. We begrijpen dat er in onze samenleving verschillende groepen mensen zijn voor wie speciale aandacht zou moeten zijn. Dat geldt zeker voor LHBTI’ers. De samenleving zou hen moeten accepteren en niet discrimineren. Het geldt echter ook voor veel andere groepen mensen die achtergesteld, gepest of gediscrimineerd worden.

Onlangs heeft de ChristenUnie het idee bekeken of het mogelijk is om vlaggenmasten te plaatsen waar alle vlaggen op gehesen mogen worden van maatschappelijke belangengroepen. We hebben de conclusie getrokken dat je als gemeente niet alle vlaggen moet willen hijsen, dat er altijd discussie ontstaat over de vlaggen die wapperen voor het gemeentehuis en dat het ingewikkeld is om te beoordelen of een vlag wel of niet wenselijk is. 

De ChristenUnie staat voor handhaving van Artikel 1 van de grondwet maar wil geen specifieke uitzonderingen maken. Of we hijsen alle vlaggen, of we laten alleen onze Nederlandse driekleur voor ons gemeentehuis wapperen als absoluut teken van inclusiviteit. Daar kunnen geen discussies over bestaan en daarmee geven we duidelijk aan dat we staan voor de rechten van al onze inwoners van ons land en van ons Woudenberg, ongeacht, geloof, kleur, ras of geaardheid. Het CDA kwam met het voorstel om artikel 1 van de Grondwet bij de ingang van het gemeentehuis en in de raadzaal aan te brengen. Dat voorstel hebben we van harte gesteund.