Verlichting en veiligheid in ons dorp zijn twee verschillende dingen die wel bij elkaar horen

photo-of-string-lights-749386.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door ChristenUnie Woudenberg op 14 december 2019 om 15:27

Verlichting en veiligheid in ons dorp zijn twee verschillende dingen die wel bij elkaar horen

De winkeliersvereniging DES wil feestverlichting in de winkelstraat. De ChristenUnie vindt dit een prima initiatief. Over de veiligheid van deze verlichting blijken de DES en het college het nog niet eens te zijn. De fractie van de CU heeft opgeroepen om opnieuw het gesprek aan te gaan

In de afgelopen week hebben alle fracties een mail van de DES ontvangen. Een goed idee van de SGP fractie om deze kwestie op de agenda te plaatsen, zodat er wellicht snel gehandeld kan worden voordat van beide kanten de hakken helemaal in het zand gaan. 

In de mail wordt ons gevraagd een mening te hebben over de reactie die het college geeft op de vergunningaanvraag nadat de commissie bezwaar en beroep een mening heeft gegeven op de eerste afwijzing van de vergunning aanvraag. We zijn van mening dat wij niet op de stoel van het college kunnen gaan zitten. We kennen de plannen van de DES slechts globaal, daarnaast is vergunningverlening niet aan ons als raad. We snappen dat de vraag er ligt. Uit de gesprekken met de DES hebben wij geconcludeerd dat er niet zo veel gesproken is over de plannen, er is vooral geschreven. 

Om een constructief gesprek aan te gaan met de gemeente moeten er nog wel openingen zijn om zo’n gesprek aan te gaan. Uit het gesprek met de DES hebben wij begrepen dat zij willen uitleggen wat ze willen en kijken of er eventueel alternatieven zijn. Daarom wil de DES nog graag in gesprek met het college. Dat is dan ook  de oproep: Ga met elkaar in gesprek en kijk wat er wel mogelijk is. 

Voorop staat: veiligheid. Feestverlichting in de winkelstraat is prima, maar wel veilig! Als dat betekent dat het voorgestelde niet kan, ga dan met elkaar in gesprek om te kijken wat er wel kan. Om helderheid te krijgen is voorgesteld dat tijdens zo’n gesprek de volgende vragen op tafel komen:

  • Waarom acht het College feestverlichting die aan de gevels bevestigd wordt, veiliger dan verlichting die aan de Leibomenconstructie wordt verankerd? Het laatste jaar dat de feestverlichting aan de gevels werd bevestigd is het volgens de DES ook maar net goed gegaan. 
  • Hoe kan het dat er in diverse gemeenten in den lande wel dergelijke constructies worden opgehangen.
  • Tot slot lezen wij in de nadere regels voor het plaatsen van uitstallingen, dat vlaggen ed boven het voetgangersdeel moeten hangen. Daar lijkt het probleem te zitten, want de nu geplande vlaggen en verlichting hangen niet boven het voetgangersdeel. Is deze conclusie juist en zo ja, kan de constructie zodanig worden aangepast dat de vlaggen of verlichting boven het voetgangersdeel hangen en niet boven het fietsgedeelte.