Coronavirus: Tijdelijk zondagsopening mogelijk voor supermarkten

coronavirus-4833754_1280-2.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door ChristenUnie Woudenberg op 21 maart 2020 om 16:19

Coronavirus: Tijdelijk zondagsopening mogelijk voor supermarkten

Uitzonderlijke tijden, vragen om uitzonderlijke maatregelen. Voorkomen dat inwoners het idee hebben dat de voorraden op zijn en dat ze dus gaan hamsteren. Voor mensen die in de zorg werken een extra moment om toch hun boodschappen te kunnen doen.

Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Eerder deze week hebben wij, van een supermarkt, het verzoek ontvangen om te gaan werken met ruimere tijden voor de bevoorrading van de winkel. Als gemeente hebben wij ingestemd met dit verzoek. Het is daarmee van 26 maart a.s. tot maandag 1 juni ook toegestaan om de supermarkten te bevoorraden tussen 05.30 – 07.00 uur en tussen 19.00 – 23.00 uur.

Daarnaast hebben wij van een supermarkt het verzoek ontvangen om tijdelijk (zolang de maatregelen om eet- en drinkgelegenheden gesloten te houden nog van kracht zijn) de deuren op zondag te openen. De gemeente heeft hiermee ingestemd. Dit besluit geeft alle supermarkten in Woudenberg de mogelijkheid om op zondag tussen 12.00 – 17.00 uur de winkel te openen, gedurende de periode dat eet- en drinkgelegenheden gesloten zijn. Het is aan de supermarkten zelf om te bepalen of zij gebruik willen maken van deze mogelijkheid.

Het is in het belang van de voedselvoorziening dat voedsel voldoende voorradig blijft voor alle inwoners van de gemeente en dat alle inwoners op een veilige manier boodschappen kunnen doen. Het efficiënter inplannen van het transport van het voedsel voor de supermarkten en het tijdelijk verruimen van de tijden waarop bevoorraden mogelijk is dragen bij aan een tijdige bevoorrading en voldoende voorraad.

Daarnaast zijn supermarkten vanaf 23 maart jl. verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de minimale afstand van 1,5 meter in acht genomen wordt. Mede door het verruimen van de tijden voor bevoorrading is het mogelijk om de vakkenvullers op andere tijden aan het werk te zetten en daarmee wordt het aantal mensen in de supermarkt beperkt. Met de verruiming van de tijden van de supermarkt, zowel voor de bevoorrading als voor de zondagsopening, is het voor al onze inwoners mogelijk om op een veilige manier boodschappen te doen.

Alle supermarkten in Woudenberg zijn geïnformeerd over deze mogelijkheden en kunnen ook gebruik maken van de verruimde tijden. Overlast voor de omwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast gaat deze gedoogsituatie niet langer duren dan strikt noodzakelijk is om de voorraden in de supermarkt op peil te houden en de inwoners op een veilige manier boodschappen te laten doen.   

Met elkaar zorgen wij ervoor dat het dagelijks leven op gang blijft. Bij alle onzekerheid over het corona-virus is het fijn dat we kunnen rekenen op voldoende aanbod bij de supermarkt. Wij spreken nogmaals onze waardering uit voor hun inzet om deze logistieke puzzel op te lossen.