Geen onderzoek naar zondagsopenstelling winkels in 2021

Plein.png
Elli
Door Elli van Oosterom op 23 september 2021 om 13:33

Geen onderzoek naar zondagsopenstelling winkels in 2021

De coalitiepartijen GBW, ChristenUnie en VVD hebben besloten af te zien van een onderzoek naar de zondagopenstelling van winkels in Woudenberg. Dit onderzoek zou uitgevoerd worden in deze raadsperiode. Het onderzoek moest uitwijzen in hoeverre de wens, nut en noodzaak leeft bij Woudenbergse inwoners, ondernemers en andere betrokkenen naar winkelopenstelling op zondag in Woudenberg.

Als coalitiepartijen vinden wij het niet goed uit te leggen aan de Woudenbergers om de gemeentelijke financiën op dit moment te belasten met de kosten voor een dergelijk onderzoek. Inwoners, verenigingen en stichtingen krijgen bij de lopende bezuinigingen te maken met bezuinigingen, hogere kosten of minder voorzieningen. Uiteraard zouden de kosten voor een onderzoek weliswaar incidenteel van aard zijn, maar toch is het voor ons op dit moment niet uit te leggen aan de Woudenbergers. 

De kosten van een representatief onderzoek, via een onafhankelijk onderzoeksbureau zouden ongeveer 9.000,- euro bedragen;

Daarbij komen nog de kosten van de externe krachten die de Gemeente Woudenberg moet inhuren om het proces te begeleiden. De ambtelijke druk laat het niet toe dit met de bestaande bezetting te doen;  

Er is nagedacht over een goedkoper en alleen online-onderzoek.  Kosten hiervan ca. €4.000,-. Echter, zo hebben wij van het onderzoeksbureau meegekregen, een online onderzoek met een open link wordt niet gezien als representatief en manipulatie van de resultaten is niet uitgesloten. Dit goedkopere onderzoek wordt derhalve ook ontraden door deze onderzoeks-deskundigen;

 De coalitiepartijen stellen zich op het standpunt dat het aan de nieuw te vormen coalitie is om afspraken te maken over een mogelijke zondagsopenstelling.

Labels: