Raadsvergadering 24 september

blog_formatie-big
Elli Bert
Door Elli van Oosterom, Bert Bosman op 30 september 2020 om 17:19

Raadsvergadering 24 september

Afgelopen donderdag hadden we weer een goed gevulde raadsvergadering, graag vertellen wij u er meer over in dit verslag.

Definitie Sociale huur aangepast; de oppositie stapt op.

De gemeente Woudenberg week tot op heden af van de landelijke definitie van sociale huur. De VVD, CU en GBW willen de definitie aanpassen aan de landelijke norm. De oppositie ging hier het gesprek niet echt over aan maar stapte op. De motie was naar hun mening te laat ingediend en doet geen recht aan de benadering van de doelgroep die zij voor ogen heeft. Enkelen noemden het gegoochel met cijfers. De CU heeft echter goede argumenten om de motie (op tijd) in te brengen.
Huurders van een zelfstandige huurwoning met een aanvangshuur tot €737,14 kunnen afhankelijk van hun inkomen en vermogen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het zijn daarom sociale huurwoningen. De oude definitie beperkt de definitie tot die woningzoekenden die een woning op basis van hun inkomen toegewezen krijgen voor aftoppingsgrenzen die lager zijn dan €737,14. Hiermee doen we de waarde van sociale huurwoningen tekort voor mensen die iets meer verdienen. Ook voor de mensen met een jaarinkomen dat net boven de €31.550,= ligt is een sociale huurwoning van belang omdat huurtoeslag dan eventueel mogelijk is. 
De nieuwe definitie doet naar onze mening niet af aan de waarde van de passende toewijzing voor de laagste inkomens. Zij voegt daar het belang van tientallen andere woningzoekenden aan toe die afhankelijk zijn van huurtoeslag of hier afhankelijk van kunnen worden omdat zij terugvallen in inkomen.

Volledige raad stemt in met Regionale Energie Strategie.

De CU fractie bepleit om akkoord te gaan met het regionale plan om tot 2030 de CO2 uitstoot met 49% te verminderen. Hiertoe is door allerlei partijen veel werk verricht, er heeft al veel overleg plaats gehad en zal nog veel overleg worden gevoerd.
De CU heeft in een motie aandacht gevraagd voor de plaatsing van windmolens op de Leusderheide. Wij zouden graag zien dat naar alternatieven wordt gezocht. Verder is door ons extra nadruk gelegd op de aandacht voor innovatie omdat ontwikkelingen zich snel opvolgen. Wij willen ook graag dat kaders worden gemaakt om boeren de mogelijkheid te bieden aan de RES bij te dragen zoals de LTO ons vraagt.
Een aantal andere moties hebben wij positief gesteund. Hiermee kan de wethouder Woudenberg goed vertegenwoordigen, kan de strategie worden uitgewerkt en kunnen Woudenbergers verder betrokken worden.

Aandacht vragen voor de N224

Stationsweg Oost wordt drukker. Er komt steeds meer verkeer over deze weg en dat geeft overlast voor de direct omwonenden. De CU fractie ondersteunt de aandacht die hiervoor door de bewoners wordt gevraagd. De provincie heeft wat dit betreft een beslissende stem. Wethouder Vlam voelt zich door de volledige gemeenteraad gesteund om hier steeds in haar overleg met de gedeputeerde  aan te dringen op maatregelen.

Uitbreiding Bedrijventerrein Woudenberg.

Een motie om wethouder Vlam te ondersteunen in haar belangenbehartiging voor de Woudenbergse bedrijven die zoeken naar bedrijventerrein is door de CU ondersteund. Wij pleiten dan wel om dit vanuit de regionale visie te doen omdat dit meer kracht geeft aan onze Woudenbergse argumenten.

Geluidsoverlast warmtepompen

De CU heeft een motie van CDA en VVD ondersteunt om bij projectontwikkelaars goede aandacht te vragen voor de geluidsoverlast die kan worden ervaren van warmtepompen.