Berichten geschreven door Bert Bosman

 1. Gemeentehuis (1).jpg
  Bert
  Door Bert Bosman op 24 mei 2022

  Reactie coalitie akkoord door de ChristenUnie

  Op 19 mei jl. werd in de gemeenteraad de nieuwe coalitie gepresenteerd samen met het daarbij behorende coalitie akkoord. Fractievoorzitter Bert Bosman gaf daar een reactie op.

  Lees meer over "Reactie coalitie akkoord door de ChristenUnie"
 2. Dorpstraat_banner
  Bert
  Door Bert Bosman op 25 februari 2022

  Woudenberg verdient een bruisend dorsphart!

  Voor de ChristenUnie is de visie op retail het uitgangspunt voor het brengen van samenhang in de verschillende ontwikkelingsplannen. Deze visie is in december vastgesteld. Ze is samen met de DES en andere belanghebbenden gemaakt.

  Lees meer over "Woudenberg verdient een bruisend dorsphart!"
 3. Henschotermeer-scaled.jpg
  Bert
  Door Bert Bosman op 16 februari 2022

  Onze visie op het Henschotermeer

  'Meer recreatie rondom het Henschotermeer'? Hieronder lees je de reactie van onze lijsttrekker Bert Bosman op de stelling uit De Woudenberger.

  Lees meer over "Onze visie op het Henschotermeer"
 4. 20211023 CU - Woudenberg nr 028.jpg
  Bert
  Door Bert Bosman op 27 december 2021

  Een belangrijke stap naar een Vitaal Dorpshart

  Op 23 december is met algemene stemmen een akkoord gegeven op de retailvisie en de noodzakelijke ruimtelijke kaders om nu echt aan de slag te kunnen en te werken aan de verbetering van onze dorpskern.

  Lees meer over "Een belangrijke stap naar een Vitaal Dorpshart"
 5. Afbeelding1.jpg
  Bert
  Door Bert Bosman op 20 februari 2021

  "We gaan beginnen"

  De ChristenUnie heeft op 18 februari een amendement ingediend dat brede steun heeft gekregen om te komen tot ontwikkeling van Kostverloren. Er is besloten om krediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de Voorstraat. Hiermee is het door het college genomen initiatief om samen met stakeholders en omwonenden te werken aan een Vitaal dorpshart bekrachtigd.

  Lees meer over ""We gaan beginnen""
 6. blog_formatie-small
  Bert Elli
  Door Bert Bosman, Elli van Oosterom op 30 september 2020

  Raadsvergadering 24 september

  Afgelopen donderdag hadden we weer een goed gevulde raadsvergadering, graag vertellen wij u er meer over in dit verslag.

  Lees meer over "Raadsvergadering 24 september"
 7. Bert
  Door Bert Bosman op 16 maart 2020

  Goed en betaalbaar wonen in Woudenberg

  Alle politieke partijen en alle burgers van Woudenberg zijn het er over eens dat het belangrijk is dat we in Woudenberg goed en betaalbaar moeten kunnen wonen. Het coalitieakkoord vindt wat dit betreft brede steun. De ChristenUnie  werkt enthousiast mee aan deze ambitie. We hanteren dan wel een zuivere en consequente lijn. We halen als betrouwbare partner optimaal resultaat met onze coalitiegenoten

  Lees meer over "Goed en betaalbaar wonen in Woudenberg"
 8. blog_campagne-big
  Bert
  Door Bert Bosman op 4 november 2019

  Begroting en waterplan vastgesteld, motie ‘Trots op de boer’ is unaniem aangenomen

  De begroting en het Waterplan van de gemeente Woudenberg zijn vastgesteld. De motie ‘Trots op de boer’ is unaniem aangenomen. Hiermee hebben wij bijgedragen aan een goede onderlegger om onze gezamenlijke Woudenbergse belangen goed te financieren en inhoud te geven . We zijn toekomstgericht en hebben een realistische ambitie.

  Lees meer over "Begroting en waterplan vastgesteld, motie ‘Trots op de boer’ is unaniem aangenomen"
 9. accounting-chart-coffee-cup-1483938.jpg
  Bert
  Door Bert Bosman op 20 juli 2019

  De ChristenUnie staat voor openheid en transparantie in de kadernota

  De gemeente Woudenberg moet de aankomende tijd €250.000 per jaar bezuinigen. Aan de gemeenteraad is gevraagd welke kaders moesten worden gesteld. Zijn er zaken waar absoluut niet op bezuinigd mag worden? We gaan een periode in die pijn gaat doen bij groepen burgers. De CU wil daarom een duidelijke en transparante begroting. 

  Lees meer over "De ChristenUnie staat voor openheid en transparantie in de kadernota"
 10. Gezin
  Bert
  Door Bert Bosman op 21 mei 2019

  Een groot tekort op de jeugdzorg vraagt om passende maatregelen

  De gemeente Woudenberg kampt evenals de meeste andere gemeenten in Nederland met een groot tekort op de jeugdhulp. Dat vraagt om maatregelen die zowel tegemoet komen aan de nood als aan d ezorg die dient te worden geboden maar tegelijkertijd vraagt het om scherp toezicht op de uitgaven. De ChristenUnie is voor een zorgvuldige aanpak.

  Lees meer over "Een groot tekort op de jeugdzorg vraagt om passende maatregelen"

  Labels: