"We gaan beginnen"

Afbeelding1.jpg
Bert
Door Bert Bosman op 20 februari 2021 om 18:58

"We gaan beginnen"

De start van de doorontwikkeling van het Woudenbergse centrum is een feit.

De ChristenUnie heeft op 18 februari een amendement ingediend dat brede steun heeft gekregen om te komen tot ontwikkeling van Kostverloren. Er is besloten om krediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de Voorstraat. Hiermee is het door het college genomen initiatief om samen met stakeholders en omwonenden te werken aan een Vitaal dorpshart bekrachtigd.

Kostverloren
Behalve het CDA stemmen alle partijen in met een voorstel om een zo groot mogelijk draagvlak te geven aan de ontwikkeling van Kostverloren. De CU hecht groot belang aan dit draagvlak waar het belang van de Van Tweel groep zich goed verhoudt tot het belang van de DES en de andere stakeholders en belanghebbenden. Een gelijk speelveld is voorwaarde voor een goede start. We  hechten veel waarde aan een goed functionerend centrum. Het is goed dat het overgrote deel van de raad positief mee heeft willen werken aan dit besluit.
Het CDA stemde uiteindelijk wel in met het amendement maar niet met het raadsbesluit dat dezelfde tekst heeft als het amendement. De reden hiertoe werd niet gegeven en is voor ons nog een raadsel.

 

Krediet voor Vitaal Dorpshart.
Er is besloten om een fors krediet vrij te maken om te komen tot een Vitaal Dorpshart. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen een onderzoek naar de toekomstige behoefte aan winkels enerzijds en naar de meer stedenbouwkundig gewenste kwaliteit anderzijds. Wat de CU betreft is het mogelijk om beide onderzoeken gelijktijdig uit te voeren. Toch hebben we een amendement mee ingebracht en ondersteund omdat een breed draagvlak nu noodzakelijk is om een goede start te maken.
We roepen alle betrokken ondernemers en pandeigenaren op om zich uit te spreken over hun bijdrage aan een mooier Woudenbergs centrum

De CU is drager van de ontwikkeling van ons centrum waarbij iedereen meedoet

Labels: ,