Onze visie op het Henschotermeer

Henschotermeer-scaled.jpg
Bert
Door Bert Bosman op 16 februari 2022 om 15:02

Onze visie op het Henschotermeer

'Meer recreatie rondom het Henschotermeer'? Hieronder lees je de reactie van onze lijsttrekker Bert Bosman op de stelling uit De Woudenberger.

"Het is gewenst dat we de vakanties meer in eigen land vieren. Dat is goed voor het milieu omdat we dan minder CO2 uitstoten. We hoeven dan geen lange reizen te maken in de auto of met het vliegtuig. Woudenberg biedt kansen in het midden van het land met mooie natuur in een cultureel aantrekkelijke regio voor dagrecreatie en meerdaagse vakantie.
De landgoedeigenaar Den Treek-Henschoten wil bos- en natuurbeheer vorm blijven geven maar tegelijkertijd een deel van het landgoed beschikbaar houden voor intensieve recreatie. Deze twee doelen hoeven elkaar niet te bijten maar kunnen elkaar versterken. De landgoedeigenaar en de exploitant geven aan dat het natuurlijk karakter van het Henschotermeer prioriteit blijft houden. In dat kader is het begrijpelijk dat de YMCA met haar activiteiten verhuist in de richting van het Henschotermeer. Dat geeft elders op het landgoed meer natuurwaarde.
Het recreatieve karakter van het Henschotermeer blijft belangrijk voor de ChristenUnie. Om het met kwaliteit open te houden dient geïnvesteerd te worden. De visie van Mooi Meer BV en de YMCA passen gedeeltelijk wel en voor een ander deel niet binnen het geldende bestemmingsplan. Wanneer een aanvraag voor wijziging komt zullen wij kritisch naar de stukken kijken. De toetsing op flora en fauna is daarbij belangrijk. Den Treek Henschoten is een particulier landgoed. Wij willen dat het Henschotermeer voor recreatie openblijft en dat de exploitatie hiervan bijdraagt aan een hoge milieu– en natuurwaarde waar veel Woudenbergers en anderen van kunnen genieten. We willen dat het landgoed hiervan profiteert. Dat is goed voor Woudenberg."