Aan de slag: Bouwen in de sociale sector en onderzoek naar wonen voor jongeren!

blog_motiewonen-big
Elli
Door Elli van Oosterom op 22 februari 2018 om 23:00

Aan de slag: Bouwen in de sociale sector en onderzoek naar wonen voor jongeren!

De afgelopen periode is het in de raad veel gegaan over wonen. Zo zijn de doelen voor bouwen in de sociale sector niet gehaald. Tijd voor actie: samen met SGP, CDA en PvdA hebben we een motie ingediend en deze is met ruime meerderheid aangenomen! In de motie vragen we haast te maken met de inhaalslag van de bouw van woningen in de sociale sector. Daarnaast, vragen wij als ChristenUnie ook de wethouder buiten deze motie om onderzoek te doen naar de alternatieve woonvormen voor jongeren bij het woonbehoefte onderzoek.

Lees hier de volledige bijdrage van Elli:

Voorzitter,

Na de bespreking in de afgelopen commissievergadering over de planning en realisatie van de woningbouw heeft de ChristenUnie moeten constateren dat er een achterstand is in de realisering van de sociale woningbouw ten opzicht van de diverse gemaakte afspraken.
Wat ons betreft kon de wethouder niet concreet maken hoe hij deze achterstand denkt weg te werken de komende jaren. Uit de cijfers blijkt namelijk niet dat er een inhaalslag op gang zal komen daarnaast wil de wethouder graag de uitkomsten van het woonbehoefte onderzoek later dit jaar afwachten.

Zolang wil de ChristenUnie niet wachten. Passend bouwen kan een van de oplossingen zijn echter er zal ook overleg gepleegd moeten worden met particuliere initiatiefnemers om extra woningen te kunnen realiseren. In november hebben we hier ook al aandacht voor gevraagd, samen met de PvdA. Toen waren de meeste partijen er nog niet van overtuigd dat er een probleem zou zijn. Nu met de presentatie van de realisatie cijfers, zijn de meeste partijen dat gelukkig wel.

Wat ons betreft een goed moment om de wethouder opdracht te geven om haast te maken met de inhaalslag. 

Tijdens de bespreking van de realisatie cijfers benoemde de wethouder dat hij graag passend wil bouwen. Gisteravond bleek tijdens het geweldige jongerendebat dat jongeren in zijn voor alternatieve woonvormen. De ChristenUnie jongeren gaven aan dat ze daar onderzoek naar hebben gedaan en met dit onderzoek in overleg zijn met Vallei Wonen. Die wil graag meedenken over alternatieve woonvormen als Tiny Houses, studio’s en kamerwoningen. Om die te kunnen realiseren moeten er door de politiek stappen gezet worden. Een eerste stap moet zijn te onderzoeken Hoeveel van deze Tiny Houses, studio’s of kamerwoningen er gebouwd zouden kunnen worden in Woudenberg. Nu er een nieuw woonbehoefte onderzoek aan komt, zouden wij de wethouder willen vragen deze onderzoeksvraag mee te nemen, zodat er al snel een beeld is van de mogelijke realisatie van alternatieve woonvormen. 

Kortom we hebben een motie voorliggen die de wethouder vraagt haast te maken met de inhaalslag van de bouw van woningen in de sociale sector zoals we dat hebben afgesproken en daarnaast, vragen wij de wethouder buiten deze motie om onderzoek te doen naar de alternatieve woonvormen voor jongeren bij het woonbehoefte onderzoek.

Deel dit bericht