Wonen en Woudenberg: Passend wonen vraagt creativiteit

blog_wonen-big
Bert
Door Bert Bosman op 26 februari 2018 om 11:00

Wonen en Woudenberg: Passend wonen vraagt creativiteit

Nieuwe betaalbare woningen toevoegen daarvoor is durf nodig. De CU wil daar echt haar nek voor uit steken in de komende periode. Bovendien willen we met andere maatschappelijke partijen en particulieren een impuls geven aan een continue investering in goede verdeling van de bestaande voorraad aan de steeds veranderende behoefte.

Tiny Houses als aanvullende mogelijkheid.

Na het jongerendebat dat in het cultuurhuis werd gehouden is weer eens gebleken hoe creatief de CU om wil gaan met de behoefte aan passende woningen voor iedereen. Tiny Houses dragen bij aan de dringende woonbehoefte die er onder jongeren is. Voor weinig geld zelfstandig wonen in een duurzame woning. Dat is nieuw, dat vraagt om lef en politieke moed. De woningcorporatie wil graag meedenken om deze droom voor jongeren te realiseren. De CU wil dit mogelijk maken.

Sociale huurwoningen; een tandje bij

Behalve de bestaande doelstellingen van het huidige college wil de CU dat de ambitie groter wordt. Er moeten meer sociale huurwoningen komen dan er nu zijn gepland. Alle creativiteit moet worden aangesproken en mogelijkheden geboden. Er moet nieuwe energie worden ingezet om sociale huurwoningen te realiseren in bestaande (kantoor-) gebouwen of op vrije locaties.

Doorstroming bevorderen.

Divers en flexibel. De bestaande woningvoorraad biedt mogelijkheden. Verleid ouderen die in een te grote eengezinswoning woning om een kleinere etagewoning te betrekken zodat er ruimte komt voor gezinnen om passend in de vrije woning te gaan wonen.  Stimuleer eigenaars met vrijstaande woonruimte om kamers te realiseren en te verhuren. Hoe goed is het om meer-dan één-generatie in 1 huis te kunnen laten wonen. 

Deel dit bericht

Labels: