Duiding verkiezingsuitslag: onze bijdrage

blog_uitslag-big
Marleen
Door Marleen Treep op 29 maart 2018 om 20:15

Duiding verkiezingsuitslag: onze bijdrage

Tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad was er een duiding van de uitslagen. Lees hier onze bijdrage:

Voorzitter, wat een bijzondere en spannende verkiezingsavond hebben we vorige week met elkaar beleefd. 

Namens de ChristenUnie wil ik onze dank uitspreken aan de gfiffie en alle ambtelijke medewerkers voor de organisatie van de verkiezingsdag en -avond. Het was goed georganiseerd en we kijken als fractie terug op een mooie avond die we met stemmenwinst konden afsluiten. Bij nadere duiding van de cijfers is de ChristenUnie de enige partij die bij zowel deze als de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen zowel in absolute aantallen als in percentage winst behaald heeft en daarmee zijn we dik tevreden.

Wij willen alle inwoners die op ons gestemd hebben daarvoor hartelijk danken. Maar: we zetten wij ons de komende periode opnieuw in voor alleWoudenbergers, of zij nu wel of niet op ons gestemd hebben. Wij hebben oog voor Woudenberg en dragen graag weer een steentje bij om ons dorp nog mooier, beter, leuker en waardevoller te maken.

Aan 21 maart ging een aantal weken van campagne voeren vooraf. Debatten, folderen, met z’n allen in de ijzige kou op een kluitje bij de AH en mijn eigen hoofd op de billboards op iedere straathoek. U snapt: het is mooi geweest maar ik vind het niet erg dat deze periode weer afgesloten is. 

Terug naar de verkiezingsdag. Onze felicitaties voor de partijen die hun inzet en campagne beloond zagen met verkiezingswinst.

Dan is het nu zaak de uitslag van de verkiezingen te vertalen naar een coalitie. Er is een heel scala aan opties mogelijk met alle kleuren van de regenboog. 4 partijen kunnen aanspraak maken op verkiezingswinst, 1 partij is duidelijk opnieuw de grootste. Ook mensen die hun eigen partij trouw bleven wensen we toe dat zij zich herkennen in een coalitie. Wat de ChristenUnie betreft mag dat een breed gedragen coalitie zijn. 

Vóór 21 maart heeft onze fractie zich uitgesproken voor een verkenningsronde waarin alle partijen aan bod zouden komen. Inmiddels heeft GBW het initiatief tot formatie genomen en inderdaad alle partijen uitgenodigd voor een gesprek, helaas niet zo voortvarend als we gehoopt hadden en zonder informateur. 

We wachten af hoe coalitievorming verlopen zal. We hopen straks op een coalitieakkoord waarin iedereen zich in min of meerdere mate herkennen zal. En Woudenberg kennende, behoort dat zeker tot de mogelijkheden. 

Daarbij vinden wij het onder andere belangrijk dat we serieuze stappen zetten als het gaat om energietransitie, investeren in gezinnen, het sociaal domein en een breed woningaanbod. We willen inzetten op een aantrekkelijk dorp voor bewoners, bezoekers en toeristen.

We feliciteren al onze collega’s met hun benoeming in de gemeenteraad en hopen op een constructieve samenwerking voor de komende jaren. Met elkaar voor een waardevol Woudenberg! 

Marleen Treep, fractievoorzitter

Headerfoto: Gemeente Woudenberg

  

 

Deel dit bericht