Blog

 1. blog_formatie-small
  CU logo onder elkaar blauw
  Door ChristenUnie Woudenberg op 20 september 2019

  Regenboogvlag geen exclusieve status

  In de raadsvergadering van 26 oktober heeft de ChristenUnie zich op het standpunt gesteld dat de regenboogvlag geen exclusieve status kan hebben. De meerderheid van de raad besloot dat deze vlag toch mag worden gehesen bij ons gemeentehuis.

  Lees verder
 2. accounting-chart-coffee-cup-1483938.jpg
  Bert
  Door Bert Bosman op 20 juli 2019

  De ChristenUnie staat voor openheid en transparantie in de kadernota

  De gemeente Woudenberg moet de aankomende tijd €250.000 per jaar bezuinigen. Aan de gemeenteraad is gevraagd welke kaders moesten worden gesteld. Zijn er zaken waar absoluut niet op bezuinigd mag worden? We gaan een periode in die pijn gaat doen bij groepen burgers. De CU wil daarom een duidelijke en transparante begroting. 

  Lees verder
 3. blog_formatie-small
  CU logo onder elkaar blauw
  Door ChristenUnie Woudenberg op 18 juli 2019

  Het ambtsgebed schrappen is een gemis voor Woudenberg

  De partijen Gemeente Belangen Woudenberg, VVD en PvdA/GroenLinks dachten er goed aan te doen om voor te stellen het ambtsgebed af te schaffen. De ChristenUnie vindt dat zeer pijnlijk en verdrietig. Het is een gemis voor Woudenberg.

  Lees verder
 4. Waardevolle Woudenberger 2018
  CU logo onder elkaar blauw
  Door ChristenUnie Woudenberg op 26 juni 2019

  Waardevolle Woudenbergers Hetty de Koning en Annie Robbertsen in het zonnetje gezet

  Tijdens de kerstmarkt heeft de ChristenUnie u gevraagd mensen of organisaties te nomineren als Waardevolle Woudenberger. Wat een mooie reacties hebben we daarop gekregen. Niet alleen namen maar ook de verhalen achter de namen waardoor zij voor andere Woudenbergers verschil maken. 

  Lees verder

  Labels:

 5. Gezin
  Bert
  Door Bert Bosman op 21 mei 2019

  Een groot tekort op de jeugdzorg vraagt om passende maatregelen

  De gemeente Woudenberg kampt evenals de meeste andere gemeenten in Nederland met een groot tekort op de jeugdhulp. Dat vraagt om maatregelen die zowel tegemoet komen aan de nood als aan d ezorg die dient te worden geboden maar tegelijkertijd vraagt het om scherp toezicht op de uitgaven. De ChristenUnie is voor een zorgvuldige aanpak.

  Lees verder

  Labels:

 6. Bert - Gemeentehuis
  CU logo onder elkaar blauw
  Door ChristenUnie Woudenberg op 14 mei 2019

  Bert in de Woudenberger: 'Inzetten voor een ander'

  Bert zit nu een jaar in de raad voor de ChristenUnie, tijd om de balans op te maken in de Woudenberger.

  Lees verder
 7. Huiskamer
  Elli
  Door Elli van Oosterom op 12 april 2019

  Motie aangenomen: Meer goedkope koopwoningen in de nieuwe wijk Hoevelaar

  We hebben samen met GBW een voorstel gedaan om meer goedkope koopwoningen te realiseren in de nieuwe wijk Hoevelaar. Dat betekent meer kansen voor jongeren en starters.

  Lees verder

  Labels:

 8. blog_campagne-small
  Bert
  Door Bert Bosman op 12 april 2019

  De kadernota Integrale Veiligheid is aangenomen!

  Op 11 april hebben wij ingestemd met de Kadernota Integrale Veiligheid. De nota werd met algemene stemmen aangenomen. Een mooi stukje werk van ons college. De kadernota is een voorbeeld van integrale kaderstelling en een aanpak die zich optimaal verhoudt met aanpalende beleidsterreinen. Hieronder lees je wat de ChristenUnie heeft ingebracht.

  Lees verder

  Labels:

 9. blog_gezinnen-big
  Bert
  Door Bert Bosman op 22 februari 2019

  Beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2022

  Afgelopen donderdag spraken we over het nieuwe beleidskader Sociaal Domein, lees hier mijn bijdrage: 

  Lees verder

  Labels:

 10. blog_motiewonen-small
  Maartje Bosman
  Door Maartje Bosman op 25 januari 2019

  Onze uitgangspunten bij de Woonvisie

  De afgelopen raadsvergadering hebben we de woonvisie besproken. Welke woonbehoeftes zijn er de komende jaren en hoe worden die ingevuld?

  Lees verder

  Labels: