Een goede zaak

24-11 Topbanner_gemeenteraadsverkiezingen-vaststaandvrijdag 15 oktober 2010 13:00

Zo na een paar dagen weg, kunnen we er weer vol tegen aan. Een week met veel vergaderingen. Maandag met de fractie bij elkaar. Dinsdag de raadscommissievergadering. Nico was verhinderd dus ik mocht de honneurs waarnemen. Een leuke vergadering waarin veel te bespreken was. 

We kregen een korte presentatie van het project: “Onze wijk”. Het is de bedoeling dat de bewoners van de verschillende wijken in Woudenberg meer met elkaar in contact komen. Niet alleen om op die manier meer preventie te hebben in de wijk tegen criminaliteit, maar ook om meer sociale samenhang te creëren in de wijk. Een goed hulpmiddel daarbij is een internetsite voor de wijk, waarop je met elkaar in contact kunt komen. Het project ziet er goed en veelbelovend uit!

Verder stond er op de agenda het vaststellen van de Ontwerpnota voor het Centrum Jeugd en Gezin. Het zal u allen niet ontgaan zijn dat de landelijke ChristenUnie een van de aanjagers is geweest voor het realiseren van de Centra van Jeugd en Gezin. Per 1 januari a.s. zal er ook in Woudenberg een dergelijk centrum operationeel zijn. Een goede zaak. De zorg voor kinderen en jongeren wordt nu vanaf een plek geregeld en gecoördineerd. Mocht er in de zorg iets mis gaan, dan kunnen de hulpverlenende instanties niet meer naar elkaar wijzen als schuldige, maar is de gemeente verantwoordelijk.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is méér. Het is niet alleen een centrum voor professionele zorg, maar ook het centrum, waar u terecht kunt met vragen over de opvoeding als dat eens niet zo lekker gaat, zonder dat u meteen in de “hulpverlening” terecht komt. Kortom het CJG moet laagdrempelig zijn en je moet er terecht kunnen met al je vragen die betrekking hebben op het opvoeden en opgroeien van je kind. Leuk ook om te zien dat ambtenaren, die al zo lang bezig zijn met dit Centrum, vol enthousiasme een en ander presenteren.

Een ander punt uit de vergadering was de starterslening. Het voorstel ligt er om ook voor de tweede fase in het Groene Woud een starterslening in het leven te roepen, voor diegenen die graag een eerste eigen huis willen kopen maar net niet genoeg hypotheek kunnen krijgen. De ChristenUnie wil graag de starters op de koopmarkt een handje helpen en vindt het dus een goed idee om deze mensen, onder bepaalde voorwaarden, een starterslening te geven.

Tot slot het inschrijfsysteem voor woningzoekenden. In Woudenberg was het zo, dat iedereen uit de provincie Utrecht kon inschrijven op een woning in Woudenberg middels het zogenaamde aanbodmodel. Dit gaat veranderen. Om de mensen uit Woudenberg meer kans te geven op een woning, gaan we over op het inschrijfmodel. Woningzoekenden (uit de hele provincie) dienen zich als zodanig in te schrijven bij de gemeente. Naar gelang de duur van de inschrijving, komt men in aanmerking voor een woning. Het voert te ver om de regeling hier helemaal uit te leggen, maar mocht u meer informatie willen dan kunt u terecht bij Vallei Wonen.

Alle voorstellen die hierboven zijn genoemd, worden in de raadsvergadering van 4 november a.s. behandeld. Dan weten we of en hoe alles uitgevoerd gaat worden.

We hebben u weer een kijkje in de keuken gegeven. Mocht u vragen hebben, stel ze gerust via campagneteam@woudenberg.christenunie.nl


Elli van Oosterom
Kandidaat gemeenteraadslid
ChristenUnie Woudenberg

« Terug

Reacties op 'Een goede zaak'

chris, chris (renton) renton [871708]
Geplaatst op: 15-01-2015 04:05 Quote
Een chronograaf Replica Horloges in alle opzichten ongekende, beginnend met de vrijmoedigheid van het ontwerp Replica Horloges Nederland. In feite, was de Bentley GMT getekende impuls alleen door de integratie van de armband iwc replica aan de behuizing. Resultaat: dit esthetische onderzoek resulteerde in de asymmetrie van de hoorns een is langer dan de andere zo verleidelijk als ongebruikelijk. Bentley GMT is vervaardigd in staal zo goed zoals in een rood goud versie.
Nieuw bericht